مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش …

www.yjc.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

۲۰ دقیقه پیش – مدیرروستا: آدم عاقل ملی پوشان پرسپولیس را خط نمی زند/ دل کی روش با … می رسد هیچ آدم عاقلی نباید به خودش اجازه دهد که آن ها را به تیم ملی دعوت نکند. … فکر می کنم دل این مربی با تیم ملی نیست و دنبال راهکاری برای اخراج از تیم ملی می گردد. … خود، نشان داد به دنبال ایجاد آرامش در تیم ملی است اما رفتارهای کی روش ثابت …

مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی زند/ کی روش …

khabarfarsi.com/u/33968519

۵ دقیقه پیش – مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی زند/ کی روش به دنبال این است . … محمد دادکان درباره اتفاقاتی که اخیرا در فوتبال باشگاهی ما رخ داده است عنوان کرد: … هستند و به دنبال این هستیم که بر اساس یک استاندارد عمل کنیم.

مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش …

gtra.ir/مدیرروستا-مربی-عاقل،-پرسپولیسیها-را-خ.html

۵ دقیقه پیش – مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم. توسط :gtra بدون دیدگاه. مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کیفیت بازیکنان پرسپولیس مشخص است و هیچ آدم عاقلی به خودش …

نتیجه تصویری برای مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم

{“cb”:12,”cl”:18,”cr”:21,”id”:”SQqio3GewUNadM:”,”oh”:365,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/12/5/5890163_839.jpg”,”ow”:650,”pt”:”مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی\u200cزند/ کی\u200cروش به دنبال این …”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5991456/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85″,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTYWAWaxk0Dd1Ffsnfo6nr2eOeJG9DuCOhX2oNEOMiJ4NKf1hEs9v88v_JR”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم

{“cb”:3,”cr”:3,”id”:”q6uU9uwkF_LFiM:”,”oh”:503,”ou”:”http://wwwkhabar.ir/images/front/2016/09/3c5af8dad861735c23d3fbe9ca3e03cb.jpg”,”ow”:650,”pt”:”مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی\u200cزند/ کی\u200cروش به دنبال این …”,”rh”:”wwwkhabar.ir”,”ru”:”http://wwwkhabar.ir/12261275″,”st”:”دبلیوخبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQEaOU9-5Xa5VRlXMDlJ3qg5fwvbHawBjHfmmv5En7FNykyUfYJMfmWhQI”,”tw”:116}
نتیجه تصویری برای مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم

{“id”:”OQ0edydIkguTOM:”,”oh”:254,”ou”:”http://wwwkhabar.ir/images/front/2016/10/ffc620d5fc027aa9aff7ca247b40a19f.jpg”,”ow”:400,”pt”:”مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی\u200cزند/ کی\u200cروش به دنبال این …”,”rh”:”wwwkhabar.ir”,”ru”:”http://wwwkhabar.ir/12261275″,”st”:”دبلیوخبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSrhyPu5Vz8k4CW9Lb9-se87sVNnDSNZxd3U_UwC-Hh2w7PXlM0keai8To”,”tw”:142}
نتیجه تصویری برای مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:12,”ct”:15,”id”:”ymAol93dFkMoaM:”,”oh”:266,”ou”:”http://static3.didbaniran.ir/thumbnail/wosyk5Jrl5o2/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJOR8DJRkFPbBlnNZHqjsxjv_tyFciysEoQragwdqJbMCUZ05d-amkxMXDy9mCeRg5Q,,/57384932+(1).jpg”,”ow”:400,”pt”:”کی روش: چون بازیکنان پرسپولیس چاق هستند آنها را به اردو دعوت نمی کنم …”,”rh”:”didbaniran.ir”,”ru”:”http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-16/13698-%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”دیده بان ایران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS5dujA7AD6or9AG4_owp3ZzlLp7nZJcbX-8F3X6WH-WI3rOrcECPdU37A”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:6,”id”:”kr5qEzAJ60wi6M:”,”oh”:1333,”ou”:”http://11news.ir/files/fa/news/1395/11/16/108173_780.jpg”,”ow”:2000,”pt”:”شوک کیروش به پرسپولیس: دیگر از این تیم بازیکن دعوت نمی کنم!”,”rh”:”11news.ir”,”ru”:”http://11news.ir/fa/news/21317/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQwG-GEvWQngav_EU3ejqvPMPJnzPFbvATZD8dSIeaEtHLhDE4C6c1G-z93″,”tw”:135}

مدیرروستا مربی عاقل پرسپولیسیها را خط نمی‌زند کی‌روش به …

www.khabareruz.xyz/search/?…مدیرروستا+مربی+عاقل+پرسپولیسیها…خط+نمی‌زند…

مدیرروستا مربی عاقل پرسپولیسیها را خط نمی‌زند کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم.

آشتیانی: کی روش باید بداند ایران وطن دوم اوست / سرمربی تیم …

www.ghatreh.com/news/…/آشتیانی-روش-باید-بداند-ایران-وطن-دوم-اوست-سرمربی-ت…

۱ روز پیش – کی روش باید به درک رسیده باشد که ایران وطن دومش است. -کلید واژه ها: سرمربی تیم ملی – کی روش – ایران – تیم ملی. … این بازیکن دورگه جایگزین پرسپولیسی ها در تیم ملی می شود · مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی زند/ کی روش به دنبال این است که اخراجش کنیم …

مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش …

www.negaronline.com/…/مدیرروستا:-مربی-عاقل،-پرسپولیسیها-را-خط-نمی‌زند–کی‌…

مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کیفیت بازیکنان پرسپولیس مشخص است و هیچ آدم عاقلی به خودش اجازه نمی دهد آن ها را به تیم ملی دعوت نکند.

مدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش … …

wwwkhabar.ir/12261275

فروشگاه ساپیدامدیرروستا: مربی عاقل، پرسپولیسیها را خط نمی‌زند/ کی‌روش به دنبال این است که اخراجش کنیم
برچسب ها : مربی ,پرسپولیسیها ,کی‌روش ,مدیرروستا ,ذخیره شده ,عاقل، ,عاقل، پرسپولیسیها ,مربی عاقل، ,مدیرروستا مربی ,نمی‌زند کی‌روش ,اخراجش کنیم ,مربی عاق

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com